هموطان عزیز از سراسر کشور جهت استعلام بیمه درمان کوثر وارد سامانه تخصصی بیمه کوثر به آدرس زیر شوند بعد از ورود می توانند وارد حساب کاربری خود شده و از بخش مربوطه جهت استعلام بیمه درمان خود اقدام نمایند.

بیمه کوثر

https://mykins.ir/MyPanel